Monitoring van biodiversiteit Quickscans/natuurtoetsen

Beschermde natuur rond Meerstad

Meerstad

Meerstad is een nieuw stadsdeel ten oosten van de stad Groningen. Rond het nieuw gegraven Woldmeer zijn al enkele wijken gerealiseerd op voormalige landbouwgronden. De komende jaren wordt de woonkern nog flink groter. Dat betekent dat het landschap drastisch verandert, wat ook consequenties heeft voor de planten en dieren die er leven. In opdracht van Bureau Meerstad maakt A&W een actueel overzicht van beschermde natuurwaarden in de nog te ontwikkelen gebieden. Eerder dit jaar waren we al druk met onderzoek naar onder andere heikikkers, poelkikkers, broedvogels, zoogdieren (o.a. vleermuizen) en grote modderkruiper. Voor het najaar staan muizen en wintervogels op de agenda. 

We kijken niet zomaar overal. Op basis van vooronderzoek is ingeschat waar beschermde soorten mogelijk voorkomen: die locaties worden nader onderzocht. Voor vleermuizen bijvoorbeeld zoeken we in het vroege voorjaar in bomen naar holtes die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats. Met een speciale boomcamera worden die holtes beoordeeld. In de kraam- en paarperiode bezoeken we de mogelijke verblijfplaatsen opnieuw meerdere keren. Batrecorder, warmtebeeldcamera en ‘ervaren ogen’ worden ingezet om zwermende en uitvliegende vleermuizen in beeld te brengen, en daarmee ook hun verblijfplaatsen. Daarnaast controleren we potentiële vliegroutes en foerageergebieden op gebruik door de verschillende soorten.

Maar er worden meer methoden ingezet om erachter te komen of er beschermde soorten leven. Zo gebruiken we lifetraps om muizen te vangen (en daarna weer vrij te kunnen laten) en cameravallen om das en steenmarter voor de lens te krijgen. Ook laten we watermonsters testen op eDNA om de aanwezigheid van de grote modderkruiper vast te stellen. Aan de hand van de zo verzamelde gegevens kan bij bouw en inrichting goed rekening gehouden worden met beschermde natuur. 

 

Fotograaf:
Fotograaf: