Populatiebeheer en genetica

Hulp bij jaarlijks muizenonderzoek

Een muizencluster met veel afgevreten gras en muizenholletjes
Muizen Foto 5 Een Muizencluster Met Veel Afgevreten Gras En Muizenholletjes 1

Het is een rijk muizenjaar! Dat blijkt ook uit de jaarlijkse monitoring van de stand van veldmuizen die A&W uitvoert. Om dit voor elkaar te krijgen is er dit jaar hulp van studenten van Van Hall Larensteijn.  Naast hun eigen onderzoek draaien stagiaires Anouk, Mirjam en Chelsea mee in het veldwerk voor de muizenmonitoring. 

De muizenmonitoring is een vervolg op de grote muizenuitbraken in 2004-2005 en 2014-2015. Voor de monitoring tellen we in een groot aantal plots het aantal holletjes, als maat voor de aantallen én stellen we de aan- en/of afwezigheid van actieve sporen vast. Door jaarlijks te meten komen we steeds meer te weten van de dynamiek van de muizenpopulaties, en ook of we een uitbraak kunnen zien aankomen. We kijken niet alleen in de open landschappen, waar muizen bij uitbraken floreren, maar ook in het meer ‘gesloten’ coulisselandschap. Want juist daar zijn heel weinig veldmuizen. Welke factoren spelen daarbij een rol? Is dat het landschap of de aanwezigheid van roofdieren? Daar hopen we met dit onderzoek meer duidelijkheid over te krijgen. 

 

Fotograaf:
Fotograaf: