Dierbeweging en zenderstudies Ecologische effectenstudies

Veldwerk tussen de waterbuffels

veldwerk waterbuffels

Vele handen maken licht werk. Zo stonden we vorige week samen met medewerkers van de provincie Noord-Holland vegetatie opnames te maken in Waterlandtak-West, naast Muiden. Het gebied wordt sinds kort beheerd door waterbuffels. Op veilige afstand van de waterbuffels hebben we de vegetatie in en buiten afgezette stukjes land en water (exclosures) bestudeerd. Door op vaste punten (PQ’s) regelmatig de vegetatie te inventariseren krijgen we zich op welke invloed de waterbuffels hebben op de vegetatie. De PQ’s in de exclosures worden niet begraasd door de buffels en zijn daarmee een referentie voor het onderzoek. Tijdens het veldwerk viel al op dat de buffels het terrein goed gebruiken, ze duwen wilgen om zodat ze de topjes van de bomen kunnen eten en zoals de naam al doet vermoeden, schuwen ze het water niet. Eilandjes worden begraasd en ze zoeken regelmatig verkoeling in de diepere plassen. Ook zijn (sporen van) andere soorten waargenomen in het gebied, zoals de bever en spraints van de otter. Informatie over deze en andere soorten die gebruik maken van het gebied wordt verzameld, om te onderzoeken of de aanwezigheid van waterbuffels effect heeft op de verbinding met aangelegen natuurgebieden. Het onderzoek wordt de komende jaren voortgezet. Een spannend experiment met deze nieuwe grazers in Nederland.

Meer informatie over dit project is te vinden in de projectomschrijving.

Fotograaf:
Fotograaf: