Wadden, zee en delta's

Missie: herstel zeegrasvelden

Zeegras Griend LauraGovers

Zeegras speelt een essentiële rol in een gezond marien ecosysteem. Zo dragen zeegrasvelden bij aan helder water, vangen ze slib in, leggen ze veel koolstof vast en fungeren ze als kraamkamer, schuilplaats en leefgebied voor allerlei dieren. Hoewel vroeger zeer algemeen, is zeegras tegenwoordig vrijwel verdwenen uit de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta. Alle reden om te werken aan herstel van zelfredzame zeegrasvelden.

De afgelopen jaren zijn er verscheidene onderzoeken en experimenten gedaan, met lokaal hoopgevende resultaten. Rijkswaterstaat bouwt daarop voort en start met een nieuw grootschalig herstelproject dat vijf jaar gaat duren. Experimenten krijgen een vervolg en binnen het project is er ruimte voor uitgebreid en verdiepend onderzoek. Dat vindt plaats in de Waddenzee en langs de Zeeuwse kust. Altenburg & Wymenga maakt deel uit van het onderzoeksteam, samen met Witteveen+Bos, Rijksuniversiteit Groningen en The Fieldwork Company. Een prachtig en belangrijk project!

Hier staat het nieuwsbericht van Rijkswaterstaat over het zeegrasproject.  

 

Fotograaf:
Fotograaf: