Waterbeheer internationaal

Samenwerking met UvA voor analyse van overstromingsgevoelige bebouwing in Mali

DSC00131

Altenburg & Wymenga heeft samen met Wetlands International een voorspellingsmodel gemaakt van de hoogte van de jaarlijkse vloed in de Binnendelta van de Niger in Mali: OPIDIN. Dit model is voor de mensen in de delta van groot belang, want hun activiteiten – visserij, landbouw en veeteelt – zijn afhankelijk van de vloed. Regenval en de vloed kunnen gevolgd worden op www.opidin.org. In de delta liggen veel dorpen. Meestal liggen deze dorpen op een verhoging in het landschap en overstromen ze niet. De mensen zijn gewend aan jaarlijkse overstroming van de gronden. Sterker nog, overstroming is juist noodzakelijk. Maar de bevolking groeit en de dorpen breiden gestaag uit. Als er een erg hoge vloed komt, stromen bebouwde gebieden onder water. Met OPIDIN kunnen we mensen tijdig waarschuwen of hun huizen onderstromen. Maar dan moeten we wel precies weten wat de verbreiding en omvang van die dorpen is.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam wordt hier meer inzicht in verkregen. Met behulp van remote-sensing technieken wordt door een masterstudent een digitale kaartlaag opgebouwd met de precieze verbreiding van de dorpen in de Binnendelta, als onderlaag in het model OPIDIN. Het doel is om vervolgens deze laag te integreren in het voorspellingsmodel. Zo wordt een in de praktijk belangrijk element toegevoegd in de functie van OPIDIN als ‘early warning system’.

Fotograaf:
Fotograaf: