Waterbeheer internationaal

Project - Integraal waterbeheer in Mali en Guinée

Vissers Binnendelta Mali Leo Zwarts

Een duurzaam beheer van water en land in Afrika heeft veel aandacht. De praktijk is weerbarstig, omdat Afrikaanse ecosystemen – van de wetlands in de grote riviersystemen tot de bossen en savannes in de droge Sahel – te maken hebben met een hoge exploitatiedruk. Vanuit de overheden is er een grote inspanning om de eigen voedselproductie te verhogen, en minder afhankelijk te worden van de import van voedsel. Dit betekent in riviersystemen vaak de aanleg van dammen om irrigatie mogelijk te maken. Dammen worden ook aangelegd voor groeiende vraag naar energie.

A&W is al meer dan 20 jaar betrokken bij het ondersteunen van een meer integraal waterbeheer in het bovenstroomse deel van de Niger rivier in Mali en Guinée. Samen met locale partners (Wetlands International, lokale organisaties) brengen we in beeld wat de effecten zijn van irrigatie en de aanleg van dammen op de benedenstroomse productie van landbouw en visserij, en de biodiversiteit in de Binnendelta van de Niger, één van de grootste overstromingsvlakten ter wereld.

Publicaties

Les Ailes Du Sahel
Waterbeheer internationaal 4 februari 2021

Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online (43,65 MB)
Senegal rapportage thumbnail
Waterbeheer internationaal 30 november 2019

Impacts du changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal: une évaluation spatiale de la vulnérabilité

Bekijk PDF online (9,45 MB)

Gerelateerde projecten

Altenburg & Wymenga heeft een voorspellingsmodel gemaakt van de hoogte van de jaarlijkse vloed in de Binnendelta van de Niger in Mali. Dit immense gebied stroomt onder water vanaf augustus tot..

Waterbeschikbaarheid is van levensbelang voor de mensen die wonen in het stroomgebied van de Senegal-rivier. Vooral in de droge midden-vallei is de rivier de enige bron van water. Ieder jaar zorgt..

Fotograaf:
Fotograaf: