Waterbeheer internationaal

Zeer hoge vloed in de Binnen Niger Delta, Mali: goed nieuws voor trekvogels

Binnendelta Niger, Mali, Foto Leo Zwarts

Er is dit jaar sprake van een zeer hoge vloed in de Binnen Delta van de Niger in Mali. Dit immense gebied van meer dan 20.000 km2, aan de rand van de Sahara,  stroomt jaarlijks onder water. De hoogte van de jaarlijkse vloed kan nogal wisselen, afhankelijk van regenval in de bovenstroomse gebieden in Guinée en zuidelijk Mali. Dit jaar heeft het daar veel geregend. Dat betekent dat de rivier de Niger veel water afvoert en een groot gebied onder water stroomt. De vloed wordt nog hoger dan in 2018 en 2020, ook al natte jaren, en bereikt een niveau dat sinds 1969 niet zo hoog is geweest. Ook in het stroomgebied van de Senegal rivier is veel regen gevallen. Het hoge water betekent overlast voor de mensen, want de lemen huizen storten gemakkelijk in bij hoog water. Het is echter ook goed nieuws voor de rijstboeren, vissers en veehouders in het gebied. Zij zijn afhankelijk van het water van de rivier en hoe meer overstroming, hoe groter de productie van rijst, gras en vis.

Voor trekvogels als de grasmus, rietzanger, kemphaan, zomertaling en oeverzwaluw is de vele neerslag in de Sahel en het hoge waterniveau in de delta eveneens goed nieuws. In dit gebied brengen tienduizenden trekvogels de winter door, ook trekvogels die in ons land broeden. Natte omstandigheden betekent dat er volop voedsel is. Voor mens en dier. En dat laatste houdt ook in, dat er minder vogels worden gevangen voor consumptie. De verwachting is dan ook, dat de trekvogels goed de komende winter doorkomen en het volgend voorjaar in grote getale terugkeren.

Voor meer informatie zie ons Limosa-artikel ‘De Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels‘ of de publicatie ‘Living on the edge 2e edition‘. Voor meer informatie over de waterstanden en overstroming, zie www.opidin.org

 

Fotograaf:
Fotograaf: