Klimaat en Water Toekomstbestendig waterbeheer

Better Wetter: hoe uit een klimaatprobleem nieuwe kansen ontstaan

Tuorrebout 3

In de Tweede Kamer is op 1 juli een motie aangenomen voor een ‘Deltaplan veen’. Dit deltaplan richt zich op de aanpak van de grote problemen in het veenweidegebied. Het gaat hier in het bijzonder om uitstoot van CO2, bodemdaling en verlies van biodiversiteit. Door vernatting kan een deel van die problemen worden aangepakt, maar gangbare landbouw komt dan in de knel. Binnen het programma Better Wetter wordt in Noordoost-Fryslân al geruime tijd gewerkt aan nieuwe vormen van land- en watergebruik. Juist om te kijken hoe natte veengronden ecologisch wel duurzaam én economisch rendabel kunnen worden gebruikt.

Studio Tjeerd Veenhoven ontwikkelde voor Better Wetter meubelplaat van o.a. lisdodde. Dat wordt nu gebruikt door Meubelmakerij Wester uit Earnewâld en Meubelmakerij Pilat uit De Falom om fraaie meubels van te maken. Lisdodde is een plant die van nature in veenweiden voorkomt. In Better Wetter wordt geëxperimenteerd met de teelt van lisdodde om nieuwe grondstoffen te ontwikkelen voor circulaire producten uit de regio. Niet om met lisdodde de koe te vervangen, wel om voor natte veengronden ook andere perspectieven te ontwikkelen. En dat levert nu al prachtige resultaten! Lees hier het verhaal van de meubelmakerijen Wester en Pilat: Ondernemend Noordoost Fryslân Een Authentiek Product Uit Fryslân. Hoe uit een klimaatprobleem nieuwe kansen ontstaan.

Kijk voor meer informatie over Better Wetter en de samenwerkende partners op de website

 

Fotograaf:
Fotograaf: