Wadden, zee en delta's

Kweldertransplantatie Prins Hendrik Zanddijk slaat aan

Werken aan kweldertransplantatie bij de Prins Hendrik Zanddijk

Op Texel is de Prins Hendrik Zanddijk het afgelopen jaar versterkt met een zandduin aan de voormalige harde dijk. Deze zandige kustversterking is uitgevoerd door Jan de Nul in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er is nu een nieuw duinlandschap in ontwikkeling aan de zuidzijde van het eiland. Met de zandige dijkversterking dreigde een bestaand kweldertje bij de NIOZ haven te verdwijnen. Samen met de uitvoerder en het hoogheemraadschap heeft A&W een plan uitgewerkt om delen van het kweldertje te sparen. Het gaat om een kweldertransplantatie, een unicum in Nederland. Plaggen van de oorspronkelijke kwelder zijn verplaatst naar een alternatieve locatie. Het was een vliegende start voor de beoogde kwelderontwikkeling in de luwe zone van het nieuwe voorland. In het winterhalfjaar van 2018-2019 doorstond de transplantatie vorst en extreem hoog water. Wel verdwenen delen van de nieuwe kwelder onder het zand door de aanhoudende oostenwind in het voorjaar van 2019. De zandbewegingen zijn nu tot rust gekomen en de kwelder komt weer te voorschijn en tot bloei. Ook bij de NIOZ haven komt de pioniervegetatie op.

Fotograaf:
Fotograaf: