Toekomstbestendig waterbeheer Ecologie en klimaat

Visie klimaatbestendige veenlandschappen gepubliceerd

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Op 30 juni heeft de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers de Visie Klimaatbestendige Veenlandschappen gepubliceerd. De visie is een gezamenlijk eindproduct van A&W, landschapsarchitect Peter de Ruyter en Atelier des Hollants.

Centraal staat de vraag: hoe kunnen we gebiedseigen water in veengebieden beter vasthouden ten behoeve van klimaatopgaven (adaptatie en mitigatie), biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw? De visie levert een inhoudelijke bijdrage aan de maatschappelijke discussies in het Nederlandse laagveenlandschap van dit moment. Meer informatie over het project is hier te vinden.

De volledige visie is hier te downloaden.

Fotograaf:
Fotograaf: