Ecologie en klimaat

Conferentie Great Green Wall Senegal 24-25 september

IMG 0352
Er wordt al jaren gesproken over de Great Green Wall in de Sahel. Het idee achter dit ambitieuze plan, gelanceerd in 2005, is het stimuleren van herbebossing. En dat van Senegal in het westen tot Ethiopië in het oosten. Onder aanvoering van het Afrikaans Agentschap voor de Great Green Wall zijn de afgelopen jaren concrete stappen genomen. In verschillende Sahellanden zijn projecten gestart. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en op verschillende manieren. Daarbij ligt het accent op een integrale gebiedsontwikkeling. Een voorbeeld is het opstarten van proefboerderijen in Mauritanië die gerund worden door de lokale bevolking.
 
Van 23 tot 25 september vond in Dakar een conferentie plaats over de Great Green Wall  en de strategie die wordt gevolgd. A&W gaf daar mede namens Vogelbescherming een presentatie over hoe biodiversiteit kan profiteren van de GGW, in het bijzonder trekvogels.
Fotograaf:
Fotograaf: