Toekomstbestendig waterbeheer

13 oktober: presentatie lisdoddeteelt op veenconferentie Leeuwarden

IMG 6006

Van 13 t/m 15 oktober organiseert Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden de conferentie ‘Sustainable Peatlands: a win for all’. Op deze conferentie gaat onder meer aandacht uit naar Better Wetter. A&W verzorgt in de middag van 13 oktober een presentatie getiteld ‘Typha cultivation: do’s and don’ts’. Op basis van de monitoringsresultaten van Better Wetter in de afgelopen jaren lichten we praktische belemmeringen en adviezen voor lisdoddeteelt toe. Hierbij gaat het niet alleen om optimale productie van bruikbare biomassa, maar staan ook de ecosysteemdiensten centraal die met lisdoddeteelt gepaard gaan.

Aanmelding voor de conferentie kan via deze link.

Fotograaf:
Fotograaf: