Waterbeheer internationaal Ecologie en klimaat

NWP White paper ‘The Biodiversity Crisis’

Niger River. Foto A&W

Waterbeheer en het behoud van biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. A&W ondersteunt overheden en NGO’s al sinds de jaren ’90 met veldwerk, onderzoek en advies in West Afrika, waarbij waterbeheer en biodiversiteit centraal staan, vaak in het kader van een integraal waterbeheer (IWRM – Integrated Water Resources Management). De focus ligt daarbij op het kustgebied, met mangroven, rijstvelden en delta’s, en daarnaast op het stroomgebied van de Niger en Senegal rivier. Deze rivieren zijn de levensader voor miljoenen mensen in de Sahel.  Tegelijkertijd zijn ze een hotspot van biodiversiteit, onder meer voor vele populaties trekvogels die overwinteren in bijvoorbeeld de Binnen Delta van de Niger in Mali en de Senegal Delta.

Werken aan waterbeheer kan niet zonder aandacht voor biodiversiteit. Het Netherlands Water Partnership (NWP) heeft een zogenaamde ‘white paper’ gepubliceerd genaamd ‘The Biodiversity Crisis’. In deze white paper wordt uitvoerig ingegaan op de link tussen waterbeheer en biodiversiteit, waarbij ook het Afrika-werk door A&W uitgebreid aan bod komt.

De NWP White Paper ‘The Biodiversity Crisis’ kan via deze link worden aangevraagd.

Fotograaf:
Fotograaf: