Toekomstbestendig waterbeheer

Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen – 28 september ’20

Groenlunch

Op maandag 28 september organiseert de Friese Milieufederatie een Digitale Groenlunch met als titel ‘Natte teelten voor het veen: verdienmodel of utopie?’. Er is momenteel veel aandacht voor bodemdaling en uitstoot van CO2 in veengebieden in Nederland. Provincies, waterschappen en het Rijk willen deze problemen tegengaan en hebben afspraken gemaakt over vernatten van het veen. De vraag is of er naast de productie van melk ook andere verdienmodellen bestaan. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar alternatieve teeltvormen, onder andere door A&W in het Bûtenfjild (Better Wetter). Maar is dit een goed alternatief in veenweidegebieden en is er voldoende afzetmarkt?  

Tijdens de groenlunch wordt ingegaan op de resultaten van onderzoek tot nog toe en het perspectief voor de lange termijn. Eddy Wymenga is vanuit A&W een van de sprekers en zal ingaan op de resultaten en doelstellingen van het project Better Wetter. Tijdens de Groenlunch is het mogelijk vragen te stellen in de chat.

Waar: YouTube (Groenlunch), Facebook (Ik hou van Fryslân) & Twitter (FMF Twitter).
Datum: maandag 28 september
Tijd: 12.00 – 13.00 uur

Fotograaf:
Fotograaf: