Waterbeheer internationaal / Ecologie en klimaat

Project - Effecten van klimaatverandering in de Senegal-vallei

Niger River. Foto A&W

Waterbeschikbaarheid is van levensbelang voor de mensen die wonen in het stroomgebied van de Senegal-rivier. Vooral in de droge midden-vallei is de rivier de enige bron van water. Ieder jaar zorgt de regenval in de natte periode voor een flinke fluctuatie in de waterstand in de rivier. De ecosysteemdiensten en mogelijkheden voor landgebruik die de rivier biedt worden in hoge mate bepaald door deze variaties. Denk aan landbouw (rijst, gierst) en visserij, maar ook aan de relatie tussen rivierdynamiek en biodiversiteit. Toekomstige veranderingen in het klimaat kunnen, in combinatie met de sterke bevolkingsgroei in het gebied, een aanzienlijke impact hebben op de bestaansmogelijkheden.

In samenwerking met de OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur de Fleuve Senegal) is A&W bezig om de effecten van klimaatverandering in de midden-vallei van de Senegal rivier in kaart te brengen. Via veldonderzoek met Senegalese collega’s krijgen we een goed beeld van de habitats, vormen van landgebruik en de biodiversiteit. In samenwerking met het Potsdam Institute for Climate Impact Research worden scenario’s van klimaatverandering doorgerekend. Aan de hand hiervan brengen we de kwetsbaarheid van het riviersysteem in kaart, en doen aanbevelingen voor klimaatadaptatie om ecosysteemdiensten ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Meer weten over dit project?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met:

Ivan

Ivan Mettrop

Expertises: moerasecologie, toekomstbestendig waterbeheer, klimaatadaptatie, paludicultuur

Gerelateerde projecten

A&W heeft samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een visie opgesteld op klimaatbestendige veenlandschappen. Opdrachtgever was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerki..

Het huidige landgebruik in het Nederlandse veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Bodemdaling, CO2-uitstoot en beperkte mogelijkheden voor waterberging zijn in de afgelopen jaren aanleiding..

Een duurzaam beheer van water en land in Afrika heeft veel aandacht. De praktijk is weerbarstig, omdat Afrikaanse ecosystemen - van de wetlands in de grote riviersystemen tot de bossen en savannes..

Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hierbij..

Altenburg & Wymenga heeft een voorspellingsmodel gemaakt van de hoogte van de jaarlijkse vloed in de Binnendelta van de Niger in Mali. Dit immense gebied stroomt onder water vanaf augustus tot..

Het broedproces van de kievit in Fryslân komt steeds meer in de knel. Hebben weersomstandigheden direct invloed op het jaarlijkse broedsucces? En hoe groot is de indirecte invloed van het weer via..

Fotograaf:
Fotograaf: