Klimaat en Water Waterbeheer internationaal Ecologie en klimaat

Trekvogels in een veranderende Sahel

DSC 3128

Ook dit jaar wordt de weidevogelkennisdag gehouden, 18 februari 2021, maar dan wel digitaal. Er is aandacht voor het Aanvalsplan Grutto, weidevogelbeheer in Eemland, weidevogelboeren en ook voor trekvogels die overwinteren in de Sahel. Eddy Wymenga van ons bureau neemt in kort bestek een kijkje achter de schermen in de Sahel, en wat dit betekent voor trekkende water- en weidevogels. De kern van het verhaal is dat door klimaatveranderingen de weersextremen zullen toenemen, met meer droge jaren en meer natte jaren. Daarmee neemt de kwetsbaarheid van de voedselvoorziening voor de lokale bevolking toe. Om de voedselvoorziening te garanderen komen er meer gebieden waar irrigatie plaatsvindt, omdat die niet afhankelijk zijn van regenval maar van de inlaat van rivierwater. Zo wordt meer en meer water aan de rivieren onttrokken om gebieden te irrigeren voor rijstbouw, maar ook voor de productie van energie (waterkrachtcentrales). Met klimaatveranderingen zal die druk alleen maar toenemen. Dit betekent dat er minder water is voor wetlands en overstromingsvlakten, de hotspots voor trekvogels. Vooral in droge jaren, wanneer de omstandigheden voor trekvogels al moeilijk zijn, zal de impact daarvan groot zijn.

Wilt u hier meer over weten, dan zijn de volgende publicaties de moeite waard:

E. Wymenga, E. Klop en L. Zwarts 2019. De sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels. Limosa 

L. Zwarts, R.G. Bijlsma, J. van der Kamp en E. Wymenga 2009. Living on the edge. Wetlands and birds in a changing Sahel. KNNV

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: