Toekomstbestendig waterbeheer Ecologie en klimaat

Visie klimaatbestendige Veenlandschappen in ‘Mijn Natuur’

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

De recentelijk gepubliceerde ‘Visie Klimaatbestendige Veenlandschappen’, een gezamenlijk eindproduct van A&W, landschapsarchitect Peter de Ruyter en Atelier des Hollants, krijgt ruime aandacht in het herfstnummer van het tijdschrift ‘Mijn Natuur’ van het SBNL Natuurfonds. Hoe kunnen we gebiedseigen water in veengebieden beter vasthouden ten behoeve van klimaatopgaven, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw? En welke ontwikkeltrajecten komen in beeld bij vernatting? Dergelijke vragen staan centraal in de visie die is opgesteld in opdracht van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerkingsverband van de natuurorganisaties. De visie heeft als doel een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussies in het Nederlandse laagveenlandschap op dit moment. Het is daarom mooi dat er in het tijdschrift ‘Mijn Natuur’ ruime aandacht voor is.

Het artikel is te vinden onder deze link.
Meer informatie over het project is hier te vinden.
De volledige visie is hier te downloaden.

Fotograaf:
Fotograaf: