Ecologische effectenstudies

Energiemaatregelen en gebouwbewonende soorten

IMG 4546

Als onderdeel van de energietransitie worden op grote schaal maatregelen genomen om woningen energetisch te verbeteren. Zulke maatregelen kunnen effect hebben op wettelijk beschermde soorten die in gebouwen wonen. Denk aan vogelsoorten zoals Huismus en Gierzwaluw en verschillende vleermuissoorten, die voorkomen onder het dak of in spouwmuren. In opdracht van de provincie Fryslân onderzoekt A&W – samen met de Zoogdiervereniging, Vogelbescherming, Best4Best en Bekkema installatietechniek – die effecten. Onderzocht wordt wat de invloed is van de maatregelen op het microklimaat van nest- en verblijfplaatsen. Dat doen we met temperatuursensoren, zowel op het dak als in de spouwmuur. De eerste sensoren zijn deze week geplaatst.

De komende tijd moet duidelijk worden in hoeverre de temperatuur in nest- of verblijfplaatsen in wel en niet-geïsoleerde woningen verschilt. Ook onderzoeken we het effect van zonnepanelen op de temperatuur onder het dak. In het voortraject is een literatuurstudie gedaan naar onder meer de tolerantiegrenzen van gebouwbewonende soorten wat betreft temperatuur in een nest- of verblijfplaats. Dat rapport is hier te downloaden.

Sensor in een spouwmuur

 

Fotograaf:
Fotograaf: