Ecologische effectenstudies Ecologische begeleiding

A&W rockt!

Evenement

In opdracht van de Gemeente Groningen onderzoekt A&W de effecten van grootschalige evenementen op de natuurwaarden in het Stadspark. We kijken naar de effecten op broedvogels gedurende het broedseizoen, en de effecten op vleermuizen tijdens de actieve periode. Ook onderzoeken we gedrag en activiteit voor, tijdens en na grootschalige concerten. Afgelopen weekend waren A&W-ers op pad tijdens het concert van Rammstein om te kijken naar vleermuisactiviteit. De resultaten van deze monitoring worden naar verwachting eind 2023/begin 2024 gepresenteerd.

Fotograaf:
Fotograaf: