Ecologische effectenstudies

Stilstaan bij veel vogels

IMG 20161006 141929680 HDR

Windparken kunnen leiden tot sterfte onder vogels en vleermuizen, doordat deze in aanvaring komen met de windmolens. Als een windpark ergens staat waar veel vogels tijdens de trek langskomen, zoals in de Eemshaven, kan dat tot veel slachtoffers leiden. Om die reden zoekt de Provincie Groningen, samen met de exploitanten van de windturbines, naar mogelijkheden om het aantal slachtoffers te verminderen. Daarvoor is inzicht nodig in de trekbewegingen van vogels en de sterfte die optreedt.

Altenburg & Wymenga deed in het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 samen met Bureau Waardenburg en de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar trekvogels in Windpark Eemshaven. Gegevens over aantallen slachtoffers zijn gecombineerd met radardata om modellen te maken van de vogeltrek. De resultaten kunnen worden gebruikt om te voorspellen wanneer veel trekvogels langskomen, en of het zin heeft om op die momenten de windmolens stil te zetten. In onderstaande film wordt meer verteld over het onderzoek.

Fotograaf:
Fotograaf: