Ecologische begeleiding

Project - Ecologische begeleiding zuidelijke ringweg Groningen

IMG 20220928 WA0003

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt flink onderhanden genomen en gaat daarbij deels ondergronds. A&W doet de ecologische begeleiding van de ‘Aanpak Ring Zuid’, in opdracht van de Combinatie Herepoort. Dit project loopt tot in 2023. Onze ecologen zijn bijna iedere week op de bouwplaats te vinden. De verschillende werkzaamheden voor de ombouw van de zuidelijke ringweg worden opgeknipt in kleine onderdelen. De werkvoorbereiders coördineren deze werkzaamheden. Onze ecologen kijken vervolgens – samen met de werkvoorbereiders – hoe ze op elke locatie om moeten gaan met belangrijke en beschermde natuurwaarden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vliegroutes van vleermuizen, locaties met broedvogels, of (bij werkzaamheden aan watergangen) vissen- en amfibieënsoorten. Voorbeelden van maatregelen die we treffen zijn het plaatsen van vleermuisschermen of het zodanig faseren van de werkzaamheden dat ze buiten kwetsbare periodes plaatsvinden. Op die manier zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte blijft voor de natuur in Groningen.

Meer weten over het werk aan de Ring Zuid? Zie hier.

Publicaties

22 234
Ecologische begeleiding 25 januari 2023

Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe. Onderbouwing van de beschikbaarheid van herplaatsingslocaties en de route naar een goede SvI.

Bekijk PDF online (2,62 MB)
22026#2

Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (796,34 KB)

Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (2,04 MB)

Gerelateerde projecten

Met de vestiging van A&W in Amsterdam hebben we de stadse natuur letterlijk naast de voordeur. Gedurende vier jaar adviseren we de Gemeente Amsterdam over zaken omtrent natuurwetgeving en verzo..

Voor de uitvoering van een project kan begeleiding door een ecoloog nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregel..

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijk..
Fotograaf:
Fotograaf: