Ecologische begeleiding

Project - Ecologische begeleiding nieuwe infrastructuur

DSC01400

Voor de uitvoering van een project kan begeleiding door een ecoloog nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregelen correct zijn uitgevoerd of het controleren op de aanwezigheid van broedende vogels op de planlocatie. Altenburg & Wymenga heeft een ruime ervaring op het gebied van ecologische begeleiding. Ook kunnen wij tijdens uitvoerend werk meehelpen aan oplossingen voor plotseling optredende problemen van ecologische aard. Wij zijn creatief en inventief in dit opzicht.

Voor onder meer De Centrale As van Nijega naar Dokkum en de Ring-Zuid bij Groningen is A&W betrokken bij de ecologische begeleiding. Dat varieert van het verzamelen van de juiste ecologische informatie, het informeren van betrokken organisaties, het voorbereiden van ontheffingen en vergunningen, en het meedenken in het ontwerp proces. Ook voor de stap daarna is ecologisch begeleiding van belang. Bijvoorbeeld voor de praktische begeleiding in het terrein, en het adviseren van de aannemers voor een praktische aanpak bij ecologische maatregelen.

Publicaties

Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds

Bekijk PDF online (6,22 MB)

Grootoorvleermuizen steken De Centrale As over via hopovers


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/altwym.nl/public_html/wp-content/themes/altwym/single-projecten.php on line 181

Fauna onderzoek 2021 Bomensingel Science Park Amsterdam

Bekijk PDF online (3,59 MB)

Gerelateerde projecten

Met de vestiging van A&W in Amsterdam hebben we de stadse natuur letterlijk naast de voordeur. Gedurende vier jaar adviseren we de Gemeente Amsterdam over zaken omtrent natuurwetgeving en verzo..

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijk..
Fotograaf:
Fotograaf: