Ecologische begeleiding

Project - Ecologische begeleiding nieuwe infrastructuur

DSC01400

Voor de uitvoering van een project kan begeleiding door een ecoloog nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregelen correct zijn uitgevoerd of het controleren op de aanwezigheid van broedende vogels op de planlocatie. Altenburg & Wymenga heeft een ruime ervaring op het gebied van ecologische begeleiding. Ook kunnen wij tijdens uitvoerend werk meehelpen aan oplossingen voor plotseling optredende problemen van ecologische aard. Wij zijn creatief en inventief in dit opzicht.

Voor onder meer De Centrale As van Nijega naar Dokkum en de Ring-Zuid bij Groningen is A&W betrokken bij de ecologische begeleiding. Dat varieert van het verzamelen van de juiste ecologische informatie, het informeren van betrokken organisaties, het voorbereiden van ontheffingen en vergunningen, en het meedenken in het ontwerp proces. Ook voor de stap daarna is ecologisch begeleiding van belang. Bijvoorbeeld voor de praktische begeleiding in het terrein, en het adviseren van de aannemers voor een praktische aanpak bij ecologische maatregelen.

Publicaties

22 234
Ecologische begeleiding 25 januari 2023

Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe. Onderbouwing van de beschikbaarheid van herplaatsingslocaties en de route naar een goede SvI.

Bekijk PDF online (2,62 MB)
22026#2

Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (796,34 KB)

Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (2,04 MB)

Gerelateerde projecten

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt flink onderhanden genomen en gaat daarbij deels ondergronds. A&W doet de ecologische begeleiding van de 'Aanpak Ring Zuid', in opdracht van de Combinat..

Met de vestiging van A&W in Amsterdam hebben we de stadse natuur letterlijk naast de voordeur. Gedurende vier jaar adviseren we de Gemeente Amsterdam over zaken omtrent natuurwetgeving en verzo..

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijk..
Fotograaf:
Fotograaf: