Ecologische begeleiding

Project - Ecologische begeleiding nieuwe infrastructuur

Voor de uitvoering van een project kan begeleiding door een ecoloog nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregelen correct zijn uitgevoerd of het controleren op de aanwezigheid van broedende vogels op de planlocatie. Altenburg & Wymenga heeft een ruime ervaring op het gebied van ecologische begeleiding. Ook kunnen wij tijdens uitvoerend werk meehelpen aan oplossingen voor plotseling optredende problemen van ecologische aard. Wij zijn creatief en inventief in dit opzicht.

Voor onder meer De Centrale As van Nijega naar Dokkum en de Ring-Zuid bij Groningen is A&W betrokken bij de ecologische begeleiding. Dat varieert van het verzamelen van de juiste ecologische informatie, het informeren van betrokken organisaties, het voorbereiden van ontheffingen en vergunningen, en het meedenken in het ontwerp proces. Ook voor de stap daarna is ecologisch begeleiding van belang. Bijvoorbeeld voor de praktische begeleiding in het terrein, en het adviseren van de aannemers voor een praktische aanpak bij ecologische maatregelen.

Publicaties

Adres onbekend. Verplaatsing van Grutto’s bij habitatverlies door woningbouw en infrastructuur

Bekijk PDF online (1,25 MB)

Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur

Bekijk PDF online (14,37 MB)
Ecologische begeleiding 29 januari 2009

Fertilisation of coastal grasslands and capacity for accommodating geese

Bekijk PDF online (722,61 KB)

Gerelateerde projecten

Met de vestiging van A&W in Amsterdam hebben we de stadse natuur letterlijk naast de voordeur. Gedurende vier jaar adviseren we de Gemeente Amsterdam over zaken omtrent natuurwetgeving en verzo..

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijk..
Fotograaf: