Geo-analyse Remote sensing

Fryslân fan boven in het Fries Museum

Muizenschade in Friesland zichtbaar met remote sensing
Remote Sensing Muizenschade Friesland

Van 6 mei 2023 tot en met 5 mei 2024 is in het Fries Museum in Leeuwarden de tentoonstelling Fryslân fan boven te bezoeken. De expositie toont met luchtfoto’s hoe verleden en heden sporen nalaten in het landschap. Op de historische en nieuwe foto’s kun je zien hoe de provincie in de afgelopen eeuwen veranderd is.

Ook is er aandacht voor de rol van ‘remote sensing’ hierbij. Met deze techniek kunnen we op afstand, met behulp van infrarood- of warmtebeeldcamera’s, nóg meer informatie verzamelen over het landschap. Dat gebeurt vanuit de lucht, met vliegtuigen en satellieten. Zo worden bijvoorbeeld verschillen in de mate van bodemverstoring zichtbaar of (zie afbeelding) de effecten van een muizenplaag op weilanden. Tijdens de opening van de tentoonstelling op 11 mei vertelt onze geo-informatie analist Marijke Bekkema meer over deze methode, die we inzetten om de leefomgeving te monitoren en analyseren.

Meer informatie over Fryslân fan boven vind je op de website van het Fries Museum.

Fotograaf:
Fotograaf: