Slimme data-inwinning

Spectra – samenwerking voor gegevensinwinning met drones en zenders

Drone Spectra

Onder de noemer Spectra werken drie bedrijven – A&W, Vliegend.nl en Aviadrone – nauw samen om met innovatieve technieken gegevens in te winnen voor ecologisch onderzoek en kartering. Die samenwerking wordt ondersteund in het kader van de Versnellingsagenda van de Regiodeal Noordoost Friesland. 

Het gaat onder meer om de inzet van (kleine) zenders voor het gedetailleerd in kaart brengen van dierbewegingen voor monitoring en onderzoek. Ook gaat het om inzet van drones met intelligente camera’s. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillen in structuur en hoogte worden bepaald met een zogenaamde LIDAR camera of kunnen thermische camera’s worden ingezet om vogels en andere dieren in kaart te brengen. Tenslotte werken we met zogenaamde audiomoths, die continu en heel precies alle geluiden registeren. Zeg maar een soort van ‘luistervinken’ om dag- en nachtactieve dieren en vogels te volgen en in kaart te brengen. Met de inzet van dit soort slimme sensoren en technologie is het nog beter mogelijk om relevante, nieuwe data te verzamelen voor ecologische vraagstukken.

Fotograaf:
Fotograaf: