Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)

Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit

Bekijk PDF online (559,65 KB)

Key habitat factors of breeding birds in agricultural hedgerow landscapes in East-Fryslân, The Netherlands, in European perspective – ecological evaluation and relation to agri-environmental schemes

Bekijk PDF online (5,66 MB)
Werk maken van herstel 14 juli 2022

Ganzen en natuurdoelen in het Naardermeer

Bekijk PDF online (3,83 MB)

Grootoorvleermuizen steken De Centrale As over via hopovers

Bekijk PDF online (631,62 KB)

Effecten van het Friese weidevogelbeleid 2014-2020

Bekijk PDF online (605,67 KB)
Populatiebeheer en genetica 31 augustus 2021

Recurring outbreaks of common vole (Microtus arvalis) in grasslands in the low-lying parts of the Netherlands

Bekijk PDF online (3,51 MB)
Werk maken van herstel 5 oktober 2020

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?

Bekijk PDF online (276,88 KB)

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

Bekijk PDF online (270,84 KB)

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019

Bekijk PDF online (401,52 KB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi