Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)
Vleermuizen In Amsterdam

Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit

Bekijk PDF online (559,65 KB)
Oosterveld Et Al 2022 Key Habitat Factors Hedgerow Birds E Fryslan

Key habitat factors of breeding birds in agricultural hedgerow landscapes in East-Fryslân, The Netherlands, in European perspective – ecological evaluation and relation to agri-environmental schemes

Bekijk PDF online (5,66 MB)
Mettrop & Van Der Hut 2022 Ganzen Naardermeer
Werk maken van herstel 14 juli 2022

Ganzen en natuurdoelen in het Naardermeer

Bekijk PDF online (3,83 MB)
Grootoorvleermuizen

Grootoorvleermuizen steken De Centrale As over via hopovers

Bekijk PDF online (631,62 KB)
Oosterveld 2022

Effecten van het Friese weidevogelbeleid 2014-2020

Bekijk PDF online (605,67 KB)
Recurring Outbreaks
Populatiebeheer en genetica 31 augustus 2021

Recurring outbreaks of common vole (Microtus arvalis) in grasslands in the low-lying parts of the Netherlands

Bekijk PDF online (3,51 MB)
Melman Et Al 2020
Werk maken van herstel 5 oktober 2020

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?

Bekijk PDF online (276,88 KB)
Thumbnail BW Landschap

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

Bekijk PDF online (270,84 KB)
Steltlopers Op Slaapplaatsen 2015 2109

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019

Bekijk PDF online (401,52 KB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi