Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

De muskusrat op zijn retour

Bekijk PDF online (376,06 KB)
Populatiebeheer en genetica 15 januari 2019

Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten?

Bekijk PDF online (740,87 KB)
Populatiebeheer en genetica 4 december 2018

Intensive Bekämpfung von Bisam und Nutria in den Niederlanden

Bekijk PDF online (418,80 KB)
Biodiversiteit 13 maart 2018

Large decline of birds in Sahelian rangelands due to loss of woody cover and soil seed bank

Bekijk PDF online (4,05 MB)
18 januari 2018

Gjin miensker sûnder mienskip

Bekijk PDF online (9,87 MB)
Biodiversiteit 17 januari 2018

Broedvogels van het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân in heden en verleden

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Geo-analyse 1 januari 2018

Mapping Grassland Management Intensity Using Sentinel-2 Satellite Data

Bekijk PDF online (2,73 MB)
Populatiebeheer en genetica 11 oktober 2017

Bijvangsten bij muskusrattenbestrijding

Bekijk PDF online (809,65 KB)

Quantifying the non-breeding provenance of staging Ruffs, Philomachus pugnax, using stable isotope analysis of different tissues

Bekijk PDF online (1,17 MB)

Local density, behaviour, food and moult of the Fox Kestrel Falco alopex

Bekijk PDF online (456,75 KB)

Neergang en opkomst van het Fochteloërveen: resultaten van 30 jaar hoogveenherstel

Bekijk PDF online (1,88 MB)

Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels

Bekijk PDF online (2,30 MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi