Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Remote sensing 26 oktober 2022

Oud gras- en greppelland in beeld

Bekijk PDF online (9,20 MB)

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)

Analysis of high tide roost use and benthos availability for twelve shorebird species in the Dutch Wadden Sea

Bekijk PDF online (94,16 MB)

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

Bekijk PDF online (3,86 MB)

Beheeradvies landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden 2021

Bekijk PDF online (2,18 MB)

Monitoring van broedvogels in de droge dooradering in Fryslân 2017-2021

Bekijk PDF online (7,09 MB)

Monitoring pilot project beheer steenmarters 12 beheergebieden Provincie Fryslân -2021

Bekijk PDF online (89,92 MB)

Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds

Bekijk PDF online (6,22 MB)
Werk maken van herstel 11 maart 2022

Rietbeheer bij It Fryske Gea

Bekijk PDF online (11,46 MB)

Externe werking wind- en zonne-energie rond Nature 2000-gebieden in Gelderland

Bekijk PDF online (19,65 MB)

Fauna onderzoek 2021 Bomensingel Science Park Amsterdam

Bekijk PDF online (3,59 MB)
Populatiebeheer en genetica 31 januari 2022

Genetische connectiviteit van twee voor de Noordse woelmuis aangewezen Natura 2000-gebieden in Noord-Holland

Bekijk PDF online (2,28 MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi