Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Werk maken van herstel 11 november 2019

Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland

Bekijk PDF online (2,79 MB)

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)
Populatiebeheer en genetica 13 december 2018

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

Bekijk PDF online (4,22 MB)

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

Bekijk PDF online (5,33 MB)

Jonge moerassen in Groningen Successie en perspectieven

Bekijk PDF online (8,18 MB)

Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017

Bekijk PDF online (1,84 MB)

Beheer van de muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

Bekijk PDF online (1,91 MB)

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

Bekijk PDF online (3,66 MB)
Home / Populatiebeheer en genetica 27 november 2017

Statistical estimation of muskrat abundance

Bekijk PDF online (1,32 MB)

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

Bekijk PDF online (3,87 MB)

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

Bekijk PDF online (683,43 KB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi