Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Werk maken van herstel 4 november 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

Bekijk PDF online (5,66 MB)

Impacts du changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal: une évaluation spatiale de la vulnérabilité

Bekijk PDF online (9,45 MB)

Climate impacts in the Senegal River Basin: a spatial vulnerability assessment

Bekijk PDF online (9,00 MB)
Werk maken van herstel 11 november 2019

Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland

Bekijk PDF online (2,79 MB)

Ecological hotspots and land use patterns in the Upper Niger Basin, Guinea

Bekijk PDF online (5,75 MB)
Remote sensing 10 mei 2019

Using Sentinel-2 satellite data for detection of trees in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online (3,61 MB)

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)
Waterbeheer internationaal 24 januari 2019

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

Bekijk PDF online (3,07 MB)
Waterbeheer internationaal 24 januari 2019

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

Bekijk PDF online (3,07 MB)
Populatiebeheer en genetica 13 december 2018

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

Bekijk PDF online (4,22 MB)

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

Bekijk PDF online (5,33 MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi