Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Poster Biodiversiteit in Amsterdam-Oost

Bekijk PDF online (589,79 KB)

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Bekijk PDF online (61,47 MB)
Werk maken van herstel 29 april 2022

Inrichting, ontwikkeling en beheer van moerassen op voormalige landbouwgrond

Bekijk PDF online (13,64 MB)

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

Bekijk PDF online (866,37 KB)

Natte teelten en biodiversiteit. Een kennisoverzicht met speciale aandacht voor lisdodde- en veenmosteelt.

Bekijk PDF online (1,59 MB)
Waterbeheer internationaal 4 februari 2021

Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online (43,65 MB)

Muizenplagen 2014-2015

Bekijk PDF online (6,42 MB)

Quick Reference Card De Muizenmonitor

Bekijk PDF online (403,83 KB)
Populatiebeheer en genetica 26 september 2019

Overzicht output onderzoeksprogramma Muskusratten

Remote sensing 30 mei 2019

Atlas de la vallée du Sourou – partie 3

Bekijk PDF online (16,59 MB)
Remote sensing 30 mei 2019

Atlas de la vallée du Sourou (Mali) – partie 1

Bekijk PDF online (17,06 MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi