Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

8 juni 2015

Living on the Edge: volledige versie/ full version

23 augustus 2013

OPIDIN: Prédiction des inondations dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online
29 juli 2013

OPIDIN: Predicting the flood in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online
28 juni 2013

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l’eau dans le Bassin du Haut Niger. Chapitre 3

Bekijk PDF online
28 juni 2013

ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger. Example

Bekijk PDF online
28 juni 2013

ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger

21 juni 2013

The Niger, a lifeline. Chapter 3

Bekijk PDF online
3 januari 2013

International Single Species Action Plan for the Conservation of the Black-tailed Godwit Limosa l. limosa & L. l. islandica

Bekijk PDF online
23 augustus 2012

Résumé Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online
10 juli 2012

The ecological state of the Ems estuary and options for restoration.

Bekijk PDF online
10 juli 2012

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

Bekijk PDF online
30 december 2010

Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering

Bekijk PDF online
12 november 2010

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. Ukrainian version

Bekijk PDF online
14 oktober 2010

Will the Inner Niger Delta shrivel up due to climate change and water use upstream?

Bekijk PDF online
14 oktober 2010

Vers une nouvelle extension de l’outil OPIDIN

Bekijk PDF online
29 juli 2010

Le Delta Intérieur du Niger s’assèchera-t-il du fait du changement climatique et de l’utilisation de l’eau en amont?

29 juli 2010

Towards a further extension of the OPIDIN tool

Bekijk PDF online
1 juni 2010

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians.English version

31 december 2009

De nationale windmolenrisicokaart voor vogels

Bekijk PDF online
14 december 2009

Brochure de N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben de Wieden

14 december 2009

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

14 december 2009

Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network

Bekijk PDF online
14 december 2009

Research for ecological restoration in the danube delta

Bekijk PDF online
14 december 2009

Les forets inondees tresors du delta intérieur

Bekijk PDF online
14 december 2009

Poster trekvogels Niger

Bekijk PDF online
14 december 2009

Poster vissensoorten Niger

Bekijk PDF online
14 december 2009

Poster vogelsoorten Niger

Bekijk PDF online
14 december 2009

Poster Waterpeil Niger

Bekijk PDF online
14 december 2009

The Niger, a lifeline. Executive summary

Bekijk PDF online
14 december 2009

Summary Living on the Edge

Bekijk PDF online
14 december 2009

Samenvatting: Living on the Edge

Bekijk PDF online
14 december 2009

Land cover and avian biodiversity in rice fields and mangroves of west africa

Bekijk PDF online
2 november 2005

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l’eau dans le Bassin du Haut Niger.

2 november 2005

The Niger, a lifeline.

31 december 2002

Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-0

Bekijk PDF online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi