Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit

View PDF online (559.65 KB)

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

View PDF online (4.62 MB)

Poster Biodiversiteit in Amsterdam-Oost

View PDF online (589.79 KB)
Animal tracking 8 February 2023

Ruimtelijke verspreiding van dakbroedende visdieven tijdens het broedseizoen

View PDF online (6.00 MB)
Ecological guidance 25 January 2023

Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe. Onderbouwing van de beschikbaarheid van herplaatsingslocaties en de route naar een goede SvI.

View PDF online (2.62 MB)

Key habitat factors of breeding birds in agricultural hedgerow landscapes in East-Fryslân, The Netherlands, in European perspective – ecological evaluation and relation to agri-environmental schemes

View PDF online (5.66 MB)

Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog

View PDF online (796.34 KB)

Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog

View PDF online (2.04 MB)
Remote sensing 26 October 2022

Oud gras- en greppelland in beeld

View PDF online (9.20 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: