Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

A&W-rapport 20-300 Biodiversiteitsplan Noardeast-Fryslân

View PDF online (9.11 MB)

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Eindrapportage van resultaten t/m 2021.

View PDF online (7.50 MB)

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

View PDF online (763.48 KB)

Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij hoog grondwater in Friese veenweiden. Een overzicht van beschikbare kennis.

View PDF online (2.50 MB)

Natte teelten en biodiversiteit. Een kennisoverzicht met speciale aandacht voor lisdodde- en veenmosteelt.

View PDF online (1.59 MB)

Effecten van energetische verbetering van woningen op beschermde gebouwbewonende soorten

View PDF online (1.28 MB)

Weidevogeltrends Fryslân en effecten van beleid: analyses voor de evaluatie van de weidevogelnota 2014-2020

View PDF online (1.63 MB)

Beverbeheerplan Groningen en Drenthe 2021-2025

View PDF online (8.87 MB)

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

View PDF online (20.35 MB)
Ecological impact studies 17 February 2021

Windenergie op en rondom de Veluwe, effecten op Wespendief en andere soorten

View PDF online (7.18 MB)
Biodiversity restoration 4 November 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

View PDF online (5.66 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: