Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Remote sensing 30 May 2019

Atlas de la vallée du Sourou – partie 3

View PDF online (16.59 MB)
Remote sensing 30 May 2019

Atlas de la vallée du Sourou (Mali) – partie 1

View PDF online (17.06 MB)

De muskusrat op zijn retour

View PDF online (376.06 KB)

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

View PDF online (3.45 MB)

Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten?

View PDF online (740.87 KB)

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

View PDF online (4.22 MB)

Intensive Bekämpfung von Bisam und Nutria in den Niederlanden

View PDF online (418.80 KB)

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

View PDF online (4.51 MB)

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

View PDF online (5.33 MB)

Jonge moerassen in Groningen Successie en perspectieven

View PDF online (2.22 MB)

Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017

View PDF online (1.84 MB)

Beheer van de muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

View PDF online (1.91 MB)
Fotograaf: