Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

View PDF online (11.25 MB)
Bevers

Prognose populatieontwikkeling van de bever in Fryslân

View PDF online (3.43 MB)
Aanvalsplan Grutto

Ruimtelijke analyse voor Aanvalsplan Grutto-gebied Idzegea e.o.

View PDF online (8.08 MB)
Zwarte Wieken Thumbnail

Tussenrapportage onderzoek ‘zwarte wiek’ Eemshaven

View PDF online (2.71 MB)
Scheuren In Arkemheen

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

View PDF online (1.30 MB)
Notitie Arkemheen
Biodiversity restoration 26 February 2024

Effecten van ganzen op Natura 2000-soorten, weidevogels, bodem en water in Arkemheen

View PDF online (1.23 MB)
Doorlichting Arkemheen

Doorlichting en verbetermaatregelen weidevogelgebied Arkemheen

View PDF online (5.61 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

View PDF online (623.87 KB)
Vleermuizen In Amsterdam

Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit

View PDF online (559.65 KB)
Thumbnail 20 479

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

View PDF online (4.62 MB)
Poster Biodiversiteit In Amsterdam Oost

Poster Biodiversiteit in Amsterdam-Oost

View PDF online (589.79 KB)
Fotograaf:
Fotograaf: