Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Ecological impact studies 17 February 2021

Windenergie op en rondom de Veluwe, effecten op Wespendief en andere soorten

View PDF online (7.18 MB)

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2020

View PDF online (6.75 MB)
Biodiversity restoration 4 November 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

View PDF online (5.66 MB)

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

View PDF online (3.98 MB)
Biodiversity restoration 5 October 2020

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?

View PDF online (276.88 KB)

Habitatkenmerken die de dichtheid van broedvogels in landschapselementen in de Friese Wouden bepalen

View PDF online (2.66 MB)

Monitoring in de Friese Wouden Vleermuizen en habitatkenmerken 2019

View PDF online (1.99 MB)

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

View PDF online (270.84 KB)
Animal tracking 30 June 2020

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019

View PDF online (401.52 KB)
Animal tracking 26 June 2020

Overview output muskrat research programme

View PDF online (490.21 KB)

A Large‐Scale Experiment to Evaluate Control of Invasive Muskrats

View PDF online (1.04 MB)
Fotograaf: