Weidevogelstand stabiliseert bij agrarisch weidevogelbeheer

9hkg5j8lpqn31opro2phuakby

Na jaren van afname stabiliseren de aantallen van de steltloperweidevogels zich de afgelopen 7 jaren in gebieden met agrarisch weidevogelbeheer in Fryslân. Dat was de boodschap die Wilco de Jong van de agrarische collectieven voor natuurbeheer in Fryslân met trots overbracht aan gedeputeerde Johannes Kramer. Wilde de Jong baseerde zich op een analyse die A&W maakte van de aantalsontwikkeling van de weidevogels over de periode 2000-2015 en van de jongenproductie bij Grutto en Tureluur in 8 gebieden met agrarisch weidevogelbeheer. De periode van stabilisatie (2009-2015) valt samen met een intensivering van het agrarisch weidevogelbeheer met een meer collectieve aanpak in het kader van de SNL-regeling. Het gesubsidieerde weidevogelbeheer lijkt zijn vruchten af te gaan werpen. Een kanttekening is wel dat de jongenproductie van Grutto en Tureluur rond de kritische ondergrens ligt. De stabilisatie is broos. Om de populaties uit de gevarenzone te krijgen is in de weidevogelkerngebieden meer kruidenrijk grasland, waterpeilverhoging, plas-dras en beweiding nodig.
Als hulpmiddel bij beheerevaluatie door boerencollectieven heeft A&W factsheets gemaakt waarin weidevogel= en beheerresultaten overzichtelijk en aantrekkelijk met behulpt van kengetallen worden gepresenteerd. 
Het rapport 'Resultaten agrarische weidevogelbeheer in Fryslân. Jaarrapport 2015' en een voorbeeld van een factsheet is hier te downloaden. 
Hier vindt u een interview met Ernst Oosterveld van A&W op Omrop Fryslân
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld.

Fotograaf:
Fotograaf: