Remote sensing

Satellietbeelden laten muizenschade en droogte zien

muizenplaag

Evenals in 2014-2015 is er dit jaar opnieuw een grote muizenuitbraak in Fryslân. Het zwaartepunt ligt net als de voorgaande keren (2004-2005, 2014-2015) in het open klei- en (klei-op-)veengebied. Een analyse van satellietbeelden laat dat goed zien, vooral in het merengebied en de zuidwesthoek van de provincie. Op veel plaatsen zijn de groene graslanden hier veranderd in bruine en kale velden. In combinatie met de droogte en het warme weer van de afgelopen weken wordt de muizenschade op de satellietbeelden goed zichtbaar. Het eind is ook nog niet in zicht. De groei van de muizenpopulatie kan doorgaan tot in oktober. Door graslanden te bevloeien proberen boeren de schade te beperken.
Analyse van Sentinelbeelden (boven 21 april en onder 17 juli 2019) van de omgeving van Tersoal, ten noorden van de Snitsermar. Links een ‘true colour’ beeld en in het midden de groenindex (NDVI). Hoe donkerder groen, hoe hoger de NDVI waarde en hoe groener het gewas (zie ook de groenmonitor). Water en bebouwing is geel. Gemaaide percelen hebben lage NDVI waarden. Percelen met muizen- en droogteschade hebben een vlekkerig patroon. Rechts een infrarood beeld, waarop kale en droge grond roze is. Het verschil met het beeld uit april is groot.

Meer informatie over de achtergronden van muizenplagen is te vinden in het onderzoeksrapport over uitbraak 2014-2015.

Fotograaf:
Fotograaf: