Realisatie Prins Hendrik Zanddijk van start

Abutj0fjzgypwthwsqr6x1o68

Aan de oostkant van Texel, bij het Prins Hendrik gemaal, is op 25 juli de officiële start van de realisatie van de Prins Hendrik Zanddijk gevierd. Het is een uniek project op het gebied van duurzame kustversterking, waarbij de zeedijk tussen Oudeschild in het noorden en Het horntje in het zuiden wordt versterkt door zandopspuiting. Daarbij ontstaat een duingebied tegen de dijk met een uitstromende geul naar het wad. Kustverdediging nodig in het kader van klimaatverandering, maar tegelijkertijd een impuls aan natuur en beleving. De bijzondere kustversterking vind plaats in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het project wordt uitgevoerd door Jan de Nul. A&W maakt deel uit van het ontwerpteam en verzorgt de ecologische begeleiding en monitoring. Zie voor een impressie van de aanleg en het eindresultaat bijgaande animatie van Jan de Nul. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris Latour van ons bureau. 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: