Quickscans/natuurtoetsen Ecologische begeleiding

Ecologische werkwijze Schiermonnikoog in gebruik genomen

Schiermonnikoog

Op Schier zijn ze van een slimme aanpak.  Dat zit zo. Ingrepen aan huizen  van particuliere huiseigenaren zijn vaak kleinschalig , maar kunnen desalniettemin leiden tot knelpunten met de Wet natuurbescherming. Om dat te voorkomen wordt er vanuit vergunningverlening altijd volgens een vaste procedure gewerkt. Bij kleinschalige ingrepen staan de kosten en doorlooptijd vaak niet in verhouding tot de omvang van de ingreep zelf. Om die reden heeft de Provincie Fryslân de Werkwijze Kleine Initiatieven (WKI) ontwikkeld. Daarmee kan onder bepaalde voorwaarden een verkorte procedure worden gevolgd, wat veel tijd en geld voor huiseigenaren kan schelen. Wel moet je dan vooraf de natuurwaarden in beeld hebben.

De Gemeente Schiermonnikoog was bij uitstek een plek om te starten met de Werkwijze Kleine Initiatieven. Immers, bewoning concentreert zich in het dorp en de omvang is te overzien. A&W heeft eerst de relevante beschermde natuurwaarden in beeld gebracht, niet voor een enkel huis, maar voor het hele dorp. Vervolgens is een handreiking opgesteld die door ambtenaren en bewoners kan worden gebruikt om na te gaan of de ingreep kan vallen onder de Werkwijze Kleine Initiatieven, of dat een uitgebreide procedure nodig is. Deze aanpak is nu officieel goedgekeurd door de Provincie Fryslân, en wordt vanaf 2023 in gebruik genomen.

De handreiking is tweedelig. Het eerste deel getiteld ‘Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog’ is hier te downloaden. Aanvullend is het ‘Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog’ hier te vinden.

 

Fotograaf:
Fotograaf: