Natura 2000 en Passende beoordeling Ecologische begeleiding

Alles draait om slib

BL Slik Foto A&W

In de Eems-Dollard wordt druk gewerkt aan het versterken van ecologische kwaliteit. Dat gebeurt in samenhang met het vergroten van de veiligheid en het versterken van de economie. Slib speelt een cruciale rol. Door het teveel aan slib is het water te troebel, met negatieve gevolgen voor het voedselweb in dit unieke gebied. Vanwege de veiligheid wordt de Dollardijk versterkt . In het demonstratieproject ‘Brede Groene Dijk’ wordt getest of dat kan in de vorm van een brede, met gras beklede dijk van materiaal uit het gebied zelf. Dat materiaal rijpt eerst in de ‘Kleirijperij’: een slibdepot opgebouwd uit klei van de kwelder en gevuld met slib uit Polder Breebaart. Bij de kleiwinning is de ‘Klutenplas’ aangelegd, met een broedeiland voor kluten. In deze plas wordt slib ingevangen. Door slib uit het  estuarium te halen wordt het water mogelijk minder troebel, wat gunstig is voor o.a. vogels en trekvissen.

A&W is volop betrokken bij de ontwikkelingen in de Eems-Dollard. Een greep daaruit: We monitoren de effecten van de ingrepen op ganzen en broedvogels, waaronder kluten. A&W voert de ecologische begeleiding uit van aanleg en gebruik van de Kleirijperij. Eerder verzorgden we de ecologische beoordeling van de deelprojecten. Ook is meegedacht over het slim toepassen van slib in het gebied en hoe dat past binnen de natuurwetgeving. Daarnaast is, in het kader van het Programma Eems-Dollard 2050, de meest recente ecologische kennis gebundeld. Die informatie wordt gebruikt voor herijking van het streefbeeld voor het gebied in 2050. 

De provincie Groningen maakt nu een vlog over de problemen én oplossingen in het gebied. Ook A&W-collega Els van der Zee zal hierin te zien zijn. De eerste van 20 vlogs is verschenen. De komende weken volgen de andere afleveringen. 

Kleirijperij

 

Fotograaf:
Fotograaf: