Staff members

Engagement, job satisfaction and a flat organisation characterize our agency. We invest in new ideas, personal development and empowerment of our employees.

Our consultancy is organized in five departments, each acting as team but at the same time working closely together. To stimulate knowledge transfer and innovation employees regularly switch between departments. For every project, a tailor-made team is formed with the necessary expertise.

Anne Anjema

Expertise: filosofie en ethiek in ecologische vraagstukken

Anneke Rippen

Expertises: Noordzee- en Waddengebied, mariene ecologie. Hoofd afdeling Fauna-ecologie

Bart Trouw

Medewerker bedrijfsbureau

Dirk Oosterholt

Expertise: vleermuizen

Eddy Wymenga

Strategisch adviseur

Edwin van der Heijden

Expertises: complexe ecologische beoordelingen, algemene ecologische adviezen; hoofd afdeling natuurwetgeving

Eelke van der Veen

Expertise: ruimtelijke analyses/GIS

Elena Kappers

Expertises: roofvogels, mark-recapture, zendertechnieken

Els van der Zee

Expertises: Noordzee- en Waddengebied, mariene ecologie

Elske Schut

Expertises: complexe ecologische beoordelingen, algemene ecologische adviezen, e-DNA

Emily Grendelman

Erik de Vries

Expertises: complexe ecologische begeleiding, ecologische toetsingen, brede veldkennis

Erik Klop

Expertises: ecologie Afrikaanse ecosystemen, ecologische impacts windenergie

Ernst Oosterveld

Expertises: natuurinclusieve landbouw, weidevogeladvies

Henk Vos

Projectcontroller

Hieke van den Akker

Medewerker bedrijfsbureau

Ilse Sijtsma

Expertises: ecologische toetsingen, effectbeoordelingen, otters

Ivan Mettrop

Expertises: hydro-ecologie, toekomstbestendig waterbeheer, klimaatadaptatie

Jacob Hingst

DevOps Software Engineer. Expertises: interfaces, API’s, grafische toepassingen, softwareontwikkeling

Japke van Assen

Expertises: wadvogels en vogelbroedeilanden

Jelle Loonstra

Expertises: weidevogels, vogeltrek, zendertechnieken, populatiedynamica, landbouw, ANLb

Joris Latour

Expertises: zeehonden, beren, ganzen en stakeholders; hoofd afdeling fauna-ecologie

Maaike Krol

Medewerker bedrijfsbureau

Marco van Kammen

ICT-manager

Margriet Krijn

Expertises: ecologische toetsingen, ontsnippering/eco-infraprojecten, biodiversiteitsscans

Marijke Bekkema

Expertises: ruimtelijke analyses/GIS, remote sensing, geo-statistiek

Marion Brongers

Expertises: landschapsecologie, natuurherstel

Mark Koopmans

Hoofd afdeling fauna-inventarisatie & monitoring

Marleen Feldbrugge

Expertises: vegetatie, biodiversiteit, stadsecologie

Martijn Terpstra

Expertises: biodiversiteit, insecten

Nico Beemster

Expertises: moerasvogelecologie, muizenetende roofvogels, woelmuizen

Nina Fieten

Expertises: Noordzee- en Waddengebied, mariene ecologie

Olga Stoker

Expertises: complexe ecologische begeleiding, toetsingen, brede veldkennis vleermuizen, ruimtelijke analyses/GIS

Reinder Wissman

Beheerder

Ron van der Hut

Expertises: habitatselectie, moerasvogels

Ronald Bakker

Expertise: vegetatiemonitoring

Ronald de Jong

Expertises: ruimtelijke analyses/GIS, web GIS, GIS-training en -onderwijs; hoofd afdelingen Geo-informatie/Biodiversiteit & Landschap

Sjoukje Attema

Expertises: ruimtelijke analyses GIS, datamanagement

Sophie Ward

Expertises: ecologische toetsingen, effectbeoordelingen, vogels

Teun Smink

Expertises: zoogdier- en vogel-ecologie, wildcamera-monitoring, fauna-inventarisaties en alles met otters

Wibe Altenburg

Strategisch adviseur

Wout Bijkerk

Expertises: landschapsecologie, vegetatiemonitoring

Yde van der Heide

Expertise: weidevogels
A&W international

Engagement, job satisfaction and a flat organisation characterize our agency. We invest in new ideas, personal development and empowerment of our employees.

Lees meer
Staff members

Engagement, job satisfaction and a flat organisation characterize our agency. We invest in new ideas, personal development and empowerment of our employees.

Lees meer
Fotograaf:
Fotograaf: