Zo zie je nog eens wat

Zxjv2eci0i70nihfnpm6138i8

Mooie waarneming tijdens oeverinventarisatie.

Als A&W voeren we veel veldwerk uit en komen op een keur aan plaatsen, met soms aangename verrassingen. Zo zijn we momenteel bezig met een gebiedsomvattende inventarisatie om de ecologische doelen voor waterlichamen van Wetterskip Fryslân (WF) in het kader van de KRW concreter vast te stellen. Daarvoor is het nodig dat het Wetterskip inzicht krijgt in welke delen van het water al riet- en waterplanten aanwezig zijn en in welke delen inrichtingsmaatregelen gewenst en kansrijk zijn om deze alsnog geschikt te maken voor begroeiing.

A&W is op dit moment met een team bezig om deze inventarisatie voor it Wetterskip uit te voeren. Vaak wordt er vanaf het water vanuit kleine bootjes gewerkt. Tijdens één van die vaartochten ontdekte Johan Mulder een ringslang die lekker lag te zonnen.

 

Fotograaf:
Fotograaf: