Win-win situatie door beter gebruik lokale natuurkennis

D3imssr3nwxjox4okodg0r15m

Een goede relatie met lokale natuurkenners kan voor natuurorganisaties en gemeenten veel voordelen opleveren en kosten besparen. Vaak is er lokaal veel kennis aanwezig over actuele natuurwaarden, waar weinig gebruik van wordt gemaakt. De Flora- en faunawet vereist dat bij (bestendig) beheer en bouwplannen rekening wordt gehouden met bestaande natuurwaarden. Bij bouwplannen e.a. ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat wanneer vroeg in het planningsproces rekening wordt gehouden met de verspreiding van beschermde natuurwaarden, veel tijd en geld bespaard wordt en maatschappelijke weerstand wordt geminimaliseerd. Anderzijds is het voor lokale natuurkenners bevredigend als hun kennis bijdraagt aan de lokale bescherming van natuurwaarden.

Het leggen en onderhouden van de juiste contacten, vereist echter veel tijd en kennis, die niet altijd bij gemeenten aanwezig is. Altenburg & Wymenga kan ondersteuning bieden bij het leggen van de juiste contacten en het onderhouden daarvan. Door onze jarenlange ervaring in het werkveld, beschikken we over een groot netwerk binnen natuurorganisaties en onder vrijwilligers.  In diverse projecten hebben wij hierin goede ervaring opgedaan. Zo zijn wij betrokken bij een project in De Kompanjie (gemeenten Pekela en Veendam), waarbij we samen met de gemeente, natuurbeheerders en vrijwilligers de natuurwaarden in kaart brengen. Hierbij maken wij gebruik van de Map Table; een beeldscherm met touch screen in de vorm van een grote tafel. Op dit beeldscherm is het plangebied geprojecteerd en kunnen verschillende ondergronden worden getoond, zoals de bodemkaart of een luchtfoto. Tijdens de informatie-bijeenkomsten met lokale natuurkenners kunnen gegevens direct worden ingevoerd en worden getoond. Beheerders, planners en vrijwilligers zijn enthousiast over deze manier van werken. Het werken met de Map Table creëert een actieve betrokkenheid doordat de bestaande kennis onmiddellijk wordt gevisualiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Roel Strijkstra

 

Fotograaf:
Fotograaf: