Werken aan veilige Otterpassages

Fb0lo86gparupz071x4iyshwc
Geweldig nieuws. Samen met Provinsje Fryslân en Rijkswaterstaat werken we aan het oplossen van knelpunten in de migratieroutes van Otters. Op diverse plekken in Fryslân worden faunatunnels aangelegd waardoor veel soorten op belangrijke plekken niet meer over de (snel)weg hoeven te lopen, maar er onderdoor kunnen. Om de verschillende diersoorten te faciliteren worden grotere betonnen tunnels – ecoduikers – geplaatst met een doorlopend waterelement en daarnaast droge loopstroken en/of loopplanken.
Vooral Otters hebben de gewoonte een kruisende weg over te steken als de oever van een waterloop, waarlangs die Otters zich verplaatsen, niet samen met die waterloop onder de weg doorloopt. Als het water met een kleinere duiker onder de weg wordt doorgeleid, klimmen Otters vaak naar de bovenkant van het talud en steken de weg over, om aan de overkant hun route langs het water weer te vervolgen.
Naast het plaatsen van een ruime duiker is het ook belangrijk om aan weerszijden van de ingangen rasters te plaatsen over een bepaalde afstand langs de wegzijde. Dit om te voorkomen dat dieren ter plaatse toch oversteken en om dieren naar de ingang van de faunatunnel te leiden.
A&W levert ecologisch advies: wat is de beste plek voor de faunatunnel? Waar moeten loopplanken en rasters worden aangelegd en op welke wijze sluit dit voor de verschillende diersoorten het beste aan bij het achterliggende landschap?. Op dit moment adviseren we bij de aanleg van faunatunnels onder de A6 bij de Tsjûkemar, de A7 bij de onderdoorgang van de Boorn, de N361 voor de verbinding tussen Grote Wielen en het Bûtenfjild en enkele onderdoorgangen onder De Centrale As, tussen Nijega en Dokkum. Elk knelpunt kent z'n eigen problematiek. Ter plaatse moet maatwerk geleverd worden met betrekking tot afrastering en aansluiting met de faunatunnel. Wij hopen zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en aan de bescherming van de Otterpopulatie in Fryslân.
Voor meer informatie: mail Yde van der Heide
Fotograaf:
Fotograaf: