Werk in uitvoering: opkrikken van weidevogelreservaten

Werk in uitvoering: opkrikken van weidevogelreservaten (2008)

In 2008 is € 1,2 miljoen beschikbaar voor herstelmaatregelen in weidevogelreservaten in Fryslân en Groningen. In opdracht van It Fryske Gea (het Friese landschap), Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verzorgt A&W de coördinatie van de besteding van dat geld. Met het geld voeren beheerders herstelbemesting en bekalking uit, herstellen zij de landschappelijke openheid en richten ze plasdrasplekken in.

Ook is extra menskracht gemobiliseerd voor intensivering van het beheer en het aantrekken van de contacten met de pachters. A&W verzorgt de coördinatie, de projectadministratie en de ecologische begeleiding van de beheerders.

Fotograaf:
Fotograaf: