Weidevogels tussen krimp en kramp

Weidevogels tussen krimp en kramp

Zaterdag 23 oktober 2010 werd een symposium gehouden in Leeuwarden over de toekomst van de weidevogels, georganiseerd door de NOU (Nederlandse Ornithologische Unie) en het Biologysk Wurkferban van de Fryske Akademy). Diverse sprekers lieten zien hoe de weidevogels in de klem raken doordat de aanwas van jonge vogels staakt.  Naast de gemoderniseerde landbouw speelt de hoge predatiedruk in het huidige landschap de vogels parten. Opvallend is dat er aan weidevogels weinig fundamenteel onderzoek gedaan is om de veranderingen goed te kunnen duiden; des te waardevoller was de inbreng van buitenlandse sprekers die de link konden leggen tussen de ontwikkelingen in predatie en weidevogels. Een samenvatting van de kennis over het weidevogelbeheer in Nederland liet zien, dat we op hoofdlijnen goed weten hoe het weidevogelbeheer vorm gegeven moet worden. Er werd tot slot een krachtig pleidooi gehouden voor het aanwijzen van weidevogellandschappen met daarin kerngebieden waar de inspanningen en middelen voor het behoud van weidevogels wordt geconcentreerd.

Zie hier de samenvatting van de presentatie van Eddy Wymenga en de presentatie van Ernst Oosterveld. Voor meer informatie over weidevogelbeheer en onderzoek aan weidevogels kunt u bijgaande pagina's bezoeken. 


 

Fotograaf:
Fotograaf: