Weidevogelreservaten in therapie

Niy3fen8gxavbh8bceh37vi0v

In Pitrustherapie, wel te verstaan. De therapie slaat op het feit dat terreinbeheerders in Fryslân extra  intensief en met een gecombineerde aanpak dominantie van Pitrus gaan aanpakken in weidevogelreservaten. Met een gecombineerde aanpak van goede detailontwatering, bodemonderzoek, maatwerk in bemesting en bekalking en intensief maaien en weiden worden in de weidevogelreservaten Lange Ripen en Twyzelermieden nu proeven gedaan. De aanpak is bedacht door Successie Natuurzaken (Nico Minnema) en A&W. De proeven  zijn in opdracht van Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Provinsje Fryslân. Ze maken deel uit van de herstelmaatregelen in weidevogelreservaten die de laatste jaren in Friesland worden uitgevoerd

De methode van de Pitrustherapie staat beschreven in het rapport Tien Gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten
Een flyer vindt u hier .
Voor informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld

 

Fotograaf:
Fotograaf: