Quickscans/natuurtoetsen

Wat zwemt daar?

NWG Biotoop Grote Modderkruipers

De grote modderkruiper is een beschermde soort die bovendien een vrij verborgen leven leidt. Voor onze afdeling Natuurwetgeving is het regelmatig van belang om te weten of deze soort ergens voorkomt. In zo’n geval neemt A&W watermonsters uit watergangen op de locatie. Met DNA afkomstig uit die watermonsters – ‘environmental DNA’ of eDNA – wordt bepaald of de grote modderkruiper aanwezig is. Voor de DNA-analyse werken we samen met verschillende laboratoria.

Fotograaf:
Fotograaf: