Wat maakt graslanden en akkers rijk aan natuur?

Knzbqdxj1kzuokm8g4xwr3169

Van oudsher zijn graslanden en akkers vaak rijk aan dier- en plantenleven. In kleurige graslanden broeden en foerageren veel vogels, zijn hazen en reeën te vinden en nog veel meer dieren. Niet alleen boven de grond maar ook in de grond; denk alleen maar aan mollen en regenwormen. Maar tegenwoordig zijn akkers en weilanden vaak stil en verstoken van leven. Nog wel groen maar geen rijkdom aan dieren en planten meer. Hoe kan dat? En wat zijn de factoren die bepalen dat graslanden en akkers ecologisch waardevol zijn?

Bij ecologisch onderzoeks- en advies bureau Altenburg & Wymenga in Feanwâlden  doen we ondermeer onderzoek aan landgebruik, waterbeheer en natuurwaarden. We zijn geïnteresseerd in de verspreiding van vogels en andere dieren in relatie tot de manier waarop de graslanden en akkers worden gebruikt (hoe intensief, soort van gebruik etc.). Om daar meer grip op te krijgen gaan we, in samenwerking met studenten van het hoger onderwijs, een langjarig onderzoek doen naar de biodiversiteit op akkers en graslanden in een transect van Feanwalden tot aan de Waddenzee. In een lange reeks van percelen tellen we regelmatig de vogels, dieren en houden bij hoe de percelen worden gebruikt. Dat geeft ons inzicht in de sturende factoren.  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? We voeren jaarlijks een serie tellingen uit in het veld van vogels en alle andere dieren op een reeks van te voren geselecteerde percelen, van het besloten coulisselandschap van de Friese wouden tot aan het waterrijke wad. Op het bureau worden de gegevens ingevoerd en geanalyseerd. We gebruiken moderne technieken als ArcGis en mobiel GIS om de gegevens bij te houden. 

Nadere informatie: ing. Eddy Wymenga,

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: