Vrij baan voor vissen in de IJsseldelta

U7v86hf2x83umkpdbnodroisx

Door duikers lager te leggen worden barrières opgeheven die vissen in boerensloten in de IJsseldelta ondervinden om dieper water te bereiken. Dieper water hebben ze nodig om koudeperiodes te overleven. Dit bleek een van de makkelijk uitvoerbare maatregelen in het uitvoeringsplan 'Sloten voor natuur' in het Nationaal Landschap IJsseldelta, dat A&W voor de gebiedspartijen in de IJsseldelta heeft gemaakt. Daarnaast bleken combinaties van maatregelen voor extensiever beheer van sloot, slootkant en perceelsrand het meeste rendement te hebben voor doelsoorten als ondergedoken waterplanten, Purperreiger, Zwarte stern en weidevogels. Het draagvlak onder de boeren is echter nog klein, zoals uit interviews en workshops bleek. Opdrachtgever Waterschap Groot Salland ziet echter mogelijkheden voor maatregelen waar de boeren geen last van hebben (zoals het lager leggen van de duikers) en voor een geleidelijke aanpak met een demonstratieproject met een klein aantal, wel geïnteresseerde boeren en met voorlichting. De overige opdrachtgevers waren Natuurmonumenten, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de Stadserven Kampereiland e.o.

Wilt u meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op met drs. Ernst Oosterveld

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: