Voorspelling vloedhoogte Binnendelta Mali in 2014

Hlgwscasea7k4sg36n1gupxho
OPIDIN is weer in de lucht, – de site waar de voorspelde vloedhoogte en het overstroomde gebied in  de Binnendelta van de Niger in Mali  wordt gegeven. De jaarlijkse overstroming van de Binnendelta is van levensbelang voor mens en dier. Meer dan 1,5 miljoen vissers, rijstbouwers en veehoeders zijn afhankelijk van de vloed die jaarlijks een gebied van een miljoen ha overstroomt. Echter, afhankelijk van de regenval varieert de vloed aanzienlijk van jaar op jaar en dat heeft grote consequenties voor de levensomstandigheden voor de mensen. Ook voor de miljoenen trekvogels in de delta is de vloed bepalend voor hun overlevingskans in de komende winter. 
Met steun van de Nederlandse Ambassade in Mali ontwikkelde ons bureau samen met partners in Mali, in het bijzonder de Direction Nationale de l’Hydraulique, Frerotte Hydro-Consult en Wetlands International een voorspellingsmodel (www.opidin.org), waarmee al enkele maanden vooraf de vloedhoogte en de mate van overstroming wordt voorspeld. Net als de weersvoorspelling wordt de voorspelling van de verwachte vloed ook op de radio in Mali dagelijks uitgezonden. De gegevens zijn voor verschillende gebruikersgroepen van belang om vroegtijdig een keuze te maken omtrent economische activiteiten, waterbeheer e.d. 
Voor 2014 wordt een tamelijk lage vloed voorspeld, overeenkomend met, of net iets hoger dan, 2011. Kijk op www.opidin.org  voor meer informatie.

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: