Vismigratie via een versterkte Afsluitdijk

Vsfeaz1hfr6tutt55cilbumyy

De Afsluitdijk voldoet op dit moment niet meer aan de veiligheidsnormen. Voor de komende tijd zijn daarom aanpassingen noodzakelijk voor waterveiligheid en waterafvoer, rekening houdend met zeespiegelstijging. Tegelijkertijd worden mogelijkheden voor visintrek onderzocht. Dit is het uitgelezen moment om dijkversterking en natuurontwikkeling te combineren. A&W is betrokken bij het moderniseren van de Afsluitdijk. In samenwerking met Witteveen+Bos stellen wij de Passende Beoordeling op voor dijkversterking en aanpassing van de sluiscomplexen. Met LievenseCSO stellen wij het MER en de Passende Beoordeling op voor een vismigratierivier.

drs. Ron van der Hut of dr. Leo Bruinzeel kunnen u meer informatie geven over deze projecten, u kunt ook op deze link klikken voor uitgebreide project informatie. 

Een film over de vismigratierivier kunt u via youtube bekijken. 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: