Visdieven en vuurwerk

Van 29 juni t/m 3 juli 2016 vond de zesde editie van Delfsail plaats in de Eemshaven en Delfzijl. Onderdeel van dit Sail-evenement met traditionele zeilschepen was een vuurwerkshow op 29 juni van 22.30 – 23.00 uur. Om verstoring van de broedende visdieven te minimaliseren is deze show gehouden op een locatie op ruim 600 m ten oosten van de dakkolonie. De precieze effecten van vuurwerk op broedende sterns zijn echter onbekend. De dakkolonie betreft een laag dak met een hoge rand en ca. 50 paren met – nog niet vliegvlugge – kuikens en een hoog dak met lage rand en ca. 25 paren met kuikens.
In opdracht van de provincie Groningen en in overleg met de intitiatiefnemers is het effect onderzocht van de vuurwerkshow op de dakkolonie. Hiervoor hebben we zes infrarood camera’s op de randen van het lage dak geplaatst. De resultaten hiervan staan in dit filmpje. De knallen van het vuurwerk hadden op de grond, op de grens van het hoge en het lage dak, een geluidsniveau van gemiddeld 59 dB (range 34 tot 86 dB). De volwassen vogels vlogen bij het begin van de vuurwerkshow allemaal op van het dak, maar na een paar minuten landden ze weer bij hun kuikens. De kuikens liepen tijdens het vuurwerk wat heen en weer, maar er brak geen paniek uit. Evenmin zijn er kuikens van het dak gesprongen. Geconcludeerd kan worden dat de visdieven en hun kuikens zich weinig aantrokken van de vuurwerkshow en dat de aangehouden afstand van ruim 600 m afdoende was. 
Drs. Allix Brenninkmeijer kan u meer informatie geven over de sterns in de Eemshaven.

De lange versie van het filmpje kunt u bekijken als u hier klikt.

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: