Veldwerkplaats weidevogels

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl
Veldwerkplaats Bovenkerkerpolder: Grutto’s doen het goed bij hoog waterpeil 
 
Tijdens een veldwerkplaats in de Bovenkerkerpolder vernamen leden van agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties en adviseurs de laatste stand van het onderzoek en wisselden ervaringen uit over peilbeheer en beheer van kruidenrijk grasland voor weidevogels. Ernst Oosterveld van A&W presenteerde onderzoeksresultaten over effecten van hoog waterpeil op weidevogels. Andere inleidingen gingen over het ontwikkelen van kruidenrijk grasland en over de succesfactoren zijn van het agrarisch weidevogelbeheer in het gebied. Door gedurende het broedseizoen het waterpeil te verhogen scoren de boeren in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen een hoog broedsucces met hun Grutto’s. De veldwerkplaats was de eerste die werd georganiseerd door het deskundigenteam Cultuurlandschap. A&W maakt deel uit van dit deskundigenteam van het OBN (kennisnetwerk voor Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit), dat recent is opgericht.
 
Voor meer informatie over Grutto's of het onderzoek naar effecten van een hoog waterpeil op weidevogels kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld. 

 

Fotograaf:
Fotograaf: