Veldwerkplaats Kansrijke gebieden doelsoorten besloten landschappen

7g6bh0q40j69r596avcecy1q2
A&W levert op 17 oktober a.s. een bijdrage aan een veldwerkplaats over gebiedskenmerken die belangrijk zijn voor het voorkomen van broedvogels van kleinschalige, besloten landschappen van het leefgebied Droge dooradering. Samen met Sovon presenteren we de resultaten van een landelijk onderzoek. Samen met het agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden en Landschapsbeheer Friesland wordt ingegaan op het beheer. De veldwerkplaats is interessant voor agrarische collectieven die gebruik maken van het ANLb/leefgebied Droge dooradering, voor terreinbeherende organisaties die houtwallen en houtsingels beheren en voor individuele beheerders van kleinschalige, besloten landschappen. De dag wordt georganiseerd door de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren VBNE en vindt plaats in Noordoost-Fryslân bij Eastermar. U kunt zich hier aanmelden: https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/gebiedskenmerken. 
Voor vragen kunt u terecht bij drs. Ernst Oosterveld

 

Fotograaf:
Fotograaf: