Veenbloembies en Dof veenmos, pareltjes van het natte zandlandschap.

Dgppxipzpk0cld4j08vmcwi1a

Onder kenners zijn beide soorten beter bekend als Scheuzeria palustris en Sphagnum majus, fijnproevers van slenkvegetaties in zwakgebufferde heideveentjes. Van Veenbloembies zijn slechts twee vindplaatsen in Nederland bekend. Eén daarvan is het Mosterdveen, een vennencomplex bij Nijkerk op de Noordwest-Veluwe. A&W heeft recent een herinrichtingsplan gemaakt voor het landschap rondom het Mosterdveen naar aanleiding van het verwijderen van een aangrenzende camping. Met maatregelen als het verwijderen van overtollige riolering en kabels en  het kappen van naaldbos direct aangrenzend aan de vennen kan de delicate (grond)waterhuishouding verbeteren zodat de genoemde bijzondere soorten in het gebied bewaard kunnen blijven.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij drs.  Ernst Oosterveld

Fotograaf:
Fotograaf: