Trekvogelprojecten Postcodeloterij Programma Living on the edge

3k3w7e7zhmbeyqw2i428yc0q7

De Sahel: probleemgebied voor onze Afrikagangers

Trekvogels reizen over de continenten en maken jaarlijks twee energievragende monstervluchten van hun broedgebieden naar de overwinteringgebieden. Zij komen alle bedreigingen en veranderingen tegen die spelen op hun trekroute. Specifiek de trekvogels die naar de Sahel gaan staan onder druk door ontbossing en droogte. Vogelbescherming Nederland heeft een programma opgezet, genaamd Living on the edge, om deze trekvogels te steunen. A&W zal als onderdeel van dit totale programma, twee projecten uitvoeren. We zullen ons de komende jaren samen met de DLG, Wetlands International en Senegalese partners gaan richten op habitatherstel in het zuidelijke deel van de Senegal Delta, één van de hotspots voor onze trekvogels. Projectleider daarvoor is Daan Bos.

Daarnaast doen we onderzoek naar de verspreiding van trekvogels in de Sahel, en relatie met ontbossing en landgebruik.

Zondag 4 september 2011 was de Ledendag van Vogelbescherming, waarin bijzondere aandacht werd gevraagd voor trekvogels. Eddy Wymenga vatte daar onze kennis samen over de problemen die trekvogels in de Sahel tegenkomen (download presentatie). Indien u meer over deze projecten wilt weten kunt u contact met ons opnemen.

Fotograaf:
Fotograaf: